• Home
  • Registration
Oracle

Python meets data, Data Science and Oracle

המפגש הקרוב יתקיים ביום שני 2/12/19, בשעה 9:00, במשרדי אורקל בפתח תקווה, רחוב אהרון ברט 18, כניסה B, קומה 6.

הכנס מתחלק לשני חלקים שווים:

  • פייתון ונתונים
  • פייתון וdata science .

נדון ביישום שפת פייתון על נתונים בכלל ויישום יעיל של פייתון לעבודה עם בסיס נתונים אורקל. בחצי השני נדבר על יישום data science עם פייתון ובהמשך על הפתרון של אורקל ליישום data science עם פייתון בבסיס הנתונים אורקל.

מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם.


Agenda

09:00 התכנסות מינגליג וכיבוד
09:30 פייתון ונתונים
10:15 יישום יעיל של פייתון עם בסיס נתונים אורקל
11:00 הפסקה
11:15 מבוא לData Science בפייתון
12:00 יישום פייתון לData Science עם בסיס נתונים אורקל

Register:

מרכז המבקרים של אורקל, אהרון ברט 18 פתח תקוה, כניסה B קומה 6.
* אורקל אינה מתחייבת לחניה ולרשותכם מגרשי חניה ציבוריים באזור.
* האירוע מצולם בוידאו ו/או בסטילס, ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
מעצם השתתפותך באירוע, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.