• Home
  • Registration
ilOUG

ilOUG BI Forum

המפגש הקרוב יתקיים ביום שלישי 17/12/19, בשעה 14:00, במשרדי אורקל בפתח תקווה, רחוב אהרון ברט 18, כניסה B, קומה 6.

תחום הבינה העסקית הינו השער של האירגון אל המידע שלו, יכולות הניתוח הכוללות רכיבים של בינה מלאכותית והתצוגות המנגישות את המידע בצורה נהירה וקלה הפכו מזמן את מערכות אילו לכלי העבודה המרכזי לא רק לדרג ההנהלה אלא לכל האירגון.

מסלול זה מיועד למפתחי ומנתחי מערכות בעולם ה bi ואף למדתמדי קצה הרוצים להכיר טוב יותר את היכולות המוצעות להם במערכות שלהם.

במפגש הקרוב נציג כלים לאנליטיקה ולהנגשת המידע למשתמשים ונדון בעקרונות עיצוב מערכות מסוג זה.

מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם.


Agenda

14:00 התכנסות
14:15 דברי פתיחה
14:30 OCA – כלי הניתוח האנליטי של אורקל
15:15 APEX – חילול מהיר של תצוגות BI
16:30 עקרונות עיצוב מונחה חוות משתמש

Register:

מרכז המבקרים של אורקל, אהרון ברט 18 פתח תקוה, כניסה B קומה 6.
* אורקל אינה מתחייבת לחניה ולרשותכם מגרשי חניה ציבוריים באזור.
* האירוע מצולם בוידאו ו/או בסטילס, ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
מעצם השתתפותך באירוע, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.